EN   UA

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

За темою науково-дослідної роботи в журналах, що індексуються в БД Scopus та Web of Science Core Collection (WoS) , фахових виданнях України категорії Б , інших періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку опубліковані такі статті викладачів кафедри:
2022 рік
Публікації у виданнях наукометричної бази Scopus

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання де опубліковано роботу, країна

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

Квартиль

CiteScore

1

2

3

4

5

6

7

1

Simonov, M., Stronskyi, I.,

Salata, V., Stronskyi, Y., Kladnytska, L., Kukhtyn, M., Tomchuk, V., Kozytska, T., & Tokarchuk, T.

The effect of transportation and pre-slaughter detention on quality of pig meat.

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Словаччина

vol. 16, 2022, p. 80–91. https://doi.org/10.5219/1699.

3

2,2

2

Kukhtyn M, Salata V, Kochetova H, Malimon Z, Miahka K, Horiuk Y, Pokotylo O.

Content of 17β-Estradiol in Raw Milk in Ukraine.

Kafkas Univ Vet Fak Derg

Туреччина

2022. https:// DOI: 10.9775/kvfd.2022.27513

3

3,4

3

Mykola Kukhtyn, Zoya Malimon, Volodymyr Salata, Igor Rogalskyy, Bogdan Gutyj,Larysa Kladnytska, Khrystyna Kravcheniuk, and Yulia Horiuk

The Effects of Antimicrobial Residues on Microbiological Content and the Antibiotic Resistance in Frozen Fish

Scienceline Publication

World’s Veterinary Journal

Туреччина

World Vet J. 2022. 12(4). P.374-381.

3

1,9

4.

M. Kozak, I. Petruh, V. Vlizlo

Comparison of adjuvant properties of chitosan during oral and subcutaneous immunization of mice with BSA

Ukr.Biochem.J.,

Україна

2022; Vol. 94, N 2 С. 31-37. (doi: https://doi.org/10.15407/ubj94.02.031)

0

1,0

Публікації у виданнях наукометричної бази Web of Science

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання де опубліковано роботу, країна

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

Квартиль

IF

1

2

3

4

5

6

7

1

Kukhtyn M, Salata V, Kochetova H, Malimon Z, Miahka K, Horiuk Y, Pokotylo O.

Content of 17β-Estradiol in Raw Milk in Ukraine.

Kafkas Univ Vet Fak Derg

Туреччина

2022. https:// DOI: 10.9775/kvfd.2022.27513

3

3,4

 2

Martyshuk, T., Gutyj, B., Vyshchur, O., Paterega, I., Kushnir, V., Bigdan, O., Bushueva, I., Parchenko, V., Mykhailiuk, E., Aleksieiev, O., & Tkachenko, N.

Study of Acute and Chronic Toxicity of "Butaselmevit" on Laboratory

Archives of Pharmacy Practice

Туреччина

13(3), 70–75.

https://doi.org/10.51847/XHwVCyfBZ3

4

Публікації у періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку
1. Kushnir, V. I., Kushnir, I. M., Kutsan, O. T., Gutyj, B. V., & Leskiv, K. Y. (2022). Determination of biologically active substances of the preparation prepared based on peptidoglycans. Colloquium-journal, 4(127), 6-9. https://doi.org/10.24412/2520-6990-2022-4127-6-9
2. Said W.S., Gytyj B.V., Kushnir І.М., Hunchak V.M., Hunchak A.V., Khalak V.І., Kushnir V.І., Martyshuk Т.V., Leskiv Kh.Ya., Gyta Z.A. (2022). Morphological parameters of dogs' blood, with experimental infestation with toxocariasis and “fenbenzyl”. Colloquium-journal,18(141), 11–17. doi: 10.24412/2520-6990-2022-18141-10-16.
3. Gachak Yu.R. Veterinary and sanitary inspection of oil milk fruit phytosyrup «nut» and its technological examination // Gachak Yu.R., Binkevich.V.Ya, Mykhailytska O.R. // The 10th «International scientific and practice conference «International scientific innovations in in human life ( April 13-15, 2022 ) Cognum Publishing House, Manchester,United Kingdom.- 2022.- p.66-72.
4. Simonov M., Stybel V., Voloshyn R., Ostapiv D., Vlizlo V. Functional status of the thyroid gland in hight-yield cows with subclinical ketosis. XXI Middle European Buiatrics Congress. 19-22.05.2022. Stare Jabłonki, Poland. Congress Proceedings. Р.139-140.

Публікації у фахових виданнях України категорії Б.
1. Salata, V., & Kochetova, H. (2022). The Study of the 17β-estradiol content in raw milk during the lactation period. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 24(105), 44-49. https://doi.org/10.32718/nvlvet10507
2. Кухтин, М., Салата, В., Кочетова, Г., Болтик, Н., Перкій, Ю., та Малімон, З. (2022). Оцінка молока і молочних продуктів за вмістом 17β-естрадіолу. Вісник аграрної науки, 100(6), 30-37. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202206-04
3. Kukhtyn, M., Malimon, Z., Salata, V., Lisovska, T., & Selskyi, V. (2022). Development of microbiological criteria for evaluating frozen fish based on the amount of psychrotrophic microflora. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Food Technologies, 24(98), 3-8. https://doi.org/10.32718/nvlvet-f9801
4. Malimon, Z., Vinokurova, T., Salata, V., Kochetova, H., Prokopenko, T., & Gusak, L. (2022). Control quality measurements of alpha and beta counter with low back-ground ALBA 2000 v.2.5.6. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 24(106), 18-21. https://doi.org/10.32718/nvlvet10603.
5. Comparative assessment of various methods of studying the skin toxicity of a wound-healing drug / Kushnir V. I., Kushnir I. M., Patereha I. P., Kutsan O. T., Zhovnir O. M., & Gutyj B. V. (2022)// Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences — 2022. — 5(2). — Р. 3-7. https://doi.org/10.32718/ujvas5-2.01.
6. Визначення гострої термальної токсичності натрієвмісних препаратів / І. П. Патерега, А. Ю. Остапюк, Я. М. Процик, О. М. Пятничко, В. І. Кушнір / НТБ ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Ін-ту біології тварин. — Львів. 2022. — Вип. 23. — № 1 — С. 125-1130.
7. Стронський І.Ю., Сімонов М.Р., Стронський Ю.С. Якість свинини, залежно від умов передзабійного утримання свиней. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Ветеринарна медицина», випуск 4 (55), 2021. 31–37. DOI https://doi.org/10.32845/bsnau.vet.2021.4.5.

Апробаційні (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів), науково-популярні, консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики

1. «Оцінка молока коров’ячого незбираного за вмістом17β-естрадіолу » / Кочетова Г.С., Салата В.З., Кухтин М.Д. // «Актуальні проблеми ветеринарної біотехнології та інфекційної патології тварин». м. Київ. Інститут ветеринарної медицини НААН, 21 липня 2022. − С. 8.
2. Sеdіlо H., Stаsіv О., Starke А., Sіmоnоv М., Vlіzlо V. Peculiarities of metabolism in dairy cows during different physiological periods. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стан, досягнення та перспективи аграрної науки і виробництва в умовах євроінтеграції». Львів-Оброшине, 2022. Р. 99-101.
3. Задорожна І., Сімонов М. Вміст Гідраргіруму в м’ясі морських і прісноводних риб. Матеріали онлайн-конференції «Дні студентської науки» у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького. Львів, 19-20.05.2022 р. С.32.
4. Семків К., Акимишин М. Дослідження якості та безпечності борошна при ураженні патогенними мікроорганізмами. Матеріали онлайн конференціі «Дні студентської науки». Львів. 2022. С. 53–54.
5. Астахова В., Сусол Н. Дослідження відповідності споживчого паковання для кави вимогам ЄС. Матеріали онлайн конференціі «Дні студентської науки». Львів. 2022. С 19 – 22.

Отримано охоронних документів, з них патентів на винаходи, відкриття (автори, назва) в Україні.
1. Деклараційний патент на корисну модель :№ 151257, МПК А23С 9/127 А23С 9/133, Україна. Спосіб виробництва кефіру « Сонячний» : Гачак Ю. Р., Гутий Б.В., Бінкевич В.Я., Яценко І.В., Білик О.Я. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. UA. – u202107202; заявл. 13.12.2021, опубл.29.06.02.2022, Бюл. № 26. – 5 с.
2. Позитивне рішення на корисну модель від 20.09.2022р. Спосіб виробництва кисломолочного напою з маслянки. Реєстраційний номер заявки u 2022 00736 : Гачак Ю.Р., Гутий Б.В., МихайлицькаО.Р., Сливка Н. Б., Бінкевич В. Я., Яценко І. В. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького.

2021 рік

Публікації у виданнях наукометричної бази Scopus

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання де опубліковано роботу, країна

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

Квартиль

CiteScore

1

2

3

4

5

6

7

1

Simonov M, Vlizlo V, Stybel V, Peleno R, Salata V, Matviishyn T, Кhimych M, Gorobei O

Levels of insulin-like growth factor in bovine, goat, and sheep milk in different lactation periods: The etiological factor of cancer in humans.

International Journal of One Health, Індія

7(2): 246-250.

https://www.onehealthjournal.

org/Vol.7/No.2/14.pdf

3

1.0

2

Dalevska, D., Pokotylo, O., Kukhtyn, M., Kopchak, N., Salata, V., Horiuk, Y., & Uglyar, T.

Changes in organoleptic, microbiological and biochemical properties of kefir with iodine addition during the storage.

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Словаччина

vol. 15, 2021, p. 732–740. https://doi.org/10.5219/1679

3

1,4

3

Mykola Kukhtyn, Volodymyr Salata, Yulia Horiuk, Vyacheslav Kovalenko, Larisa Ulko, Sergiy Prosyanуi, Viktor Shuplyk, Leonid Kornienko

The influence of the denitrifying strain of Staphylococcus carnosus No. 5304 on the content of nitrates in the technology of yogurt production.

.Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Словаччина

vol. 15, 2021, p. 66-73. https://doi.org/10.5219/1492

3

1,4

2021 рік

Публікації у виданнях наукометричної бази Scopus

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання де опубліковано роботу, країна

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

Квартиль

IF

1

2

3

4

5

6

7

1

Y. V. Horiuk,

M. D. Kukhtyn,

V. V. Horiuk,

V. A. Sytnik.

O. O. Dashkovskyy

Effect of Phage SAvB14 combined with antibiotics on Staphylococcus aureus variant bovis.

Regulatory Mechanisms in Biosystems,

Україна

Vol. 12 (3), 2021, p. 531-536.

https://doi.org/10.15421/022173

-

0,21

Публікації у періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку
1. Yu. R Gachak Production technology of phyto syrup yogurts of immune alimentation // Gachak Yu. R., Binkevych V. Ya. // Proceedings of III International Scientific and Practical Conference Innovations and prospects of world science /- 4-6 November.- 2021.-p 49-57- Vancouver.-Canada.
2 Ю. Р. Гачак Ветеринарно-санітарне інспектування сиркових мас із кріодобавкою «Гарбуз » та їх технологічна експертиза // Гачак Ю. Р., Бінкевич В. Я. // The 5 th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (October 28-30, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. -p . 39-47 .

Публікації у фахових виданнях України категорії Б.
1. Stronskyi IY, Simonov MR, Stronskyi YS, Akymyshyn MM. The impact of stress on the quality of pork. Bìol. Tvarin. 2021; 23 (1): 30–33. DOI: 10.15407/animbiol23.01.030.
2. Kukhtyn, M., Horiuk, Y., Salata, V., Klymyk, V., Vorozhbit, N., & Rushchinskaya, T. (2021). Staphylococcus aureus of raw cow’s milk. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(102), 53-59. https://doi.org/10.32718/nvlvet10208.
3. M. Kuhtyn, V. Salata, N. Boltyk, T. Ruschyns'ka, Ja. Kryzhanivs'kyj, V. Klymyk, V. Kovalenko, Z. Malimon (2021). Characteristics of frozen beef according to biochemical and microbiological parameters. Bulletin of Agricultural Science. Vol. 99 No. 4, 36-43. https://doi.org/10.31073/agrovisnyk202104-05.
4. Khimych, M., Rodionova, K., Salata, V., Matviishyn, T., Gorobei, O., & Koreneva, Z. (2021). Monitoring of compliance of quality and safety of cooked smoked sausages “Servelat” with the requirements of the national standard. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(101), 44-49. https://doi.org/10.32718/nvlvet10108.
5. H.A. Skrypka, М.S. Khimych, V.Z. Salata, О.V. Naidich,, T.S. Matviishyn, O.M. Gorobei (2021). Monitoring of compliance of quality and safety of sunflower honey with the requirements of the national standard. Monitoring of compliance of quality and safety of cooked smoked sausages “Servelat” with the requirements of the national standard. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 23(102).
6. D Vasylyev, B Priimenko, K Aleks, Y Mykhalchenko, B Gutyj, I Mazur, N Magrelo, H Sus, O Dashkovskyy, U Vus, O Kamratska (2021). Investigation of the acute toxicity of new xanthine xenobiotics with noticeable antioxidant activity. Ukrainian Journal of Ecology. Vol. 11. No. 1, 315-318. doi: 10.15421/2021_47.

Апробаційні (матеріали конференцій, семінарів, симпозіумів), науково-популярні, консультаційні (дорадчі), науково-експертні публікації з наукової або професійної тематики
1. Petruh I., Simonov M., Stybel V., Kozak M., Vlizlo V. Metabolic disorders in cows with ketosis. Proceedings of the XX. Middle European Buiatric Congress. Ptuj/Slovenia. 2021. P. 34.
2. The content of phospholipids and their fractional composition in plasma of healthy and ketotic cows // І. Petruh, M. Simonov, V. Vlizlo, D. Ostapiv, M. Kozak// First Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29-30 September 2021, Lviv, Ukraine – P. 91.
3. Н. Рудяк, М.Д. Кухтин, В.З. Салата Розробка технології кисломолочного сиру з додаванням яблучного наповнювача. Тези доповідей Ⅰ Міжнародної науково-технічної конференції «Якість води: біомедичні, технологічні, агропромислові і екологічні аспекти», 2021. С. 40.
4. Кочетова Г. С., Салата В.З. Гормональні препарати в харчових продуктах та їх вплив на здоров’я населення. II CONFERENCE Modern methods of diagnostic, treatment and prevention in veterinary medicine” dedicated to the 140th anniversary of the opening of the educational institution “Kaiser-Royal Veterinary School and School of Horseshoeing together with an Inpatient Clinic for Animals in Lviv”Lviv, November 18–19, 2021.

Отримано охоронних документів, з них патентів на винаходи, відкриття (автори, назва) в Україні.
1. Деклараційний патент на корисну модель :№ 146371, МПК А23С19/08 А23С19/082, Україна. Спосіб виготовлення солодких плавлених сирів з додаванням кріопорошку "Малина": Гачак Ю. Р., Козловець М.О., Бінкевич В.Я., Яценко І.В., Ваврисевич Я.С. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького. UA. – u202004661; заявл. 22.07.2020, опубл.17.02.2021, Бюл. № 7. – 5 с.

2020 рік

Публікації у виданнях наукометричної бази Scopus

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання де опубліковано роботу, країна

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

Квартиль

CiteScore

1

2

3

4

5

6

7

1

Mykola Kukhtyn, Volodymyr Salata, Ruslan Pelenyo, Volodymyr Selskyi, Yulia Horiuk, Nataliia Boltyk, Larisa Ulko, Volodymyr Dobrovolsky

Investigation of zeranol in beef of Ukrainian production and its reduction with various technological processing.

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Словакія

vol. 14, 95-100. https://doi.org/10.5219/1224

3

0,8

2

Mykola Kukhtyn, Volodymyr Salata, Oleksandra Berhilevych,

Zoya Malimon, Anatoliy Tsvihun, Bogdan Gutyj,

Yulia Horiuk

Evaluation of storage methods of beef by microbiological and chemical indicators

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences, Словакія

vol. 14, 2020, p. 602-611. https://doi.org/10.5219/1381 

3

0,8

Публікації у виданнях наукометричної бази Web of Science

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання де опубліковано роботу, країна

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи, веб-адреса електронної версії

Квартиль

IF

1

2

3

4

5

6

7

1

O.T. Piven, M.S. Khimych, V.Z. Salata, B.V. Gutyj, O.V. Naidich, H.A. Skrypka, Z.B. Koreneva, I.V. Dvylyuk, O.M. Gorobey, V.O. Rud

Contmination of heavy metals and radionuclides in the honey with different production origin.

Ukrainian Journal of Ecology, Україна

10(2), 405-409,  https://doi: 10.15421/2020_117

4

 2

O.A. Bigdan,

V.V. Parchenko,

B.P. Kyrychko,

T.V. Zvenigorodska,

B.V. Gutyj, 

A.V. Gunchak,

L.G. Slivinska,

L.B. Savchuk,

N.V. Nazaruk,

L.P. Kit, 

O.O. Dashkovskyy,

Z.A. Guta

Test of antimicrobial activity of morpholine 2-(5-(3- fluorophenyl) -4-amino-1,2,4-triazol-3-ilthio) acetate (BKP115) by experimental model of pancreatitis in rats

Ukrainian Journal of Ecology,

Україна

2020. – P. 201-207.

 doi: 10.15421/2020_155.

4

3

A. M. Kovalenko

A. V. Tkachev,

O. L. Tkacheva,

B. V. Gutyj,

O. I. Prystupa,

M. D. Kukhtyn,

V. R. Dutka,

Ye. M. Veres,

O. O. Dashkovskyy,

V. V. Senechyn,

M. B.Riy,

V. A. Kotelevych

Analgesic effectiveness of new nanosilver drug.

Ukrainian Journal of Ecology,

Україна

2020. – T.10. - V.1. – P. 300-306. – doi: 10.15421/2020_47

4

Публікації у періодичних виданнях країн Організації економічного співробітництва і розвитку
1.Кириченко В.М. Мікроскопічна будова органів курчат-бройлерів за збагачення раціону комплексом наномікроелементів (Zn, Cu, Ag, Co, He, Mg)./ Кириченко В.М., Яценко І.В., Бусол Л.В., Бінкевич В. Я, Сердюков Я.К. // Open Access Peer-reviewed Journal, Science Review, Warsaw, Poland.3(30), March 2020/ pp19-28/DOI: https://dol.org/10.31435/rsglobal_sr.
2.Яценко І.В. Спосіб ідентифікації м’ясного фаршу, виробленого з м’яса хворих тварин. / Яценко І.В., Богатко Н.М., Бінкевич В.Я., Дегтяров М.О. // Topical Issues of the Development of Modern Science, Abstract of International Scientific and Practical Conference

Публікації у фахових виданнях України категорії Б.
1. Pan’kiv, A., & Simonov, M. (2020). The concentration of triiodothyronine and thyroxine in colostrum, milk and plasma of cows. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 69-73. https://doi.org/10.32718/nvlvet9812
2. Stronskyi, I. Yu., Simonov, M. R., & Stronskyi, Yu. S. (2020). Content of lipid peroxidation products in pig meat at industrial and domestic slaughter. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(99), 69–74. doi: 10.32718/nvlvet9911
3. Стронський І. Ю., Сімонов М. Р., Стронський Ю. С., Акимишин М. М. (2020). Вплив стресу на якість м’яса свиней. Журнал Біологія тварин, 23 (1). - прийнята до друку.
4. М.Д. Кухтин, Н.П. Болтик, Т.М. Рущинська, Я.Й. Крижанівський, В.З. Салата, В.Л. Коваленко (2020). Ефективність сучасних дезінфікувальних і мийно-дезінфікувальних засобів для санітарної обробки молочного обладнання. «Вісник аграрної науки» - український науково-теоретичний журнал. 98. № 5. 77-82.
5. Horiuk, Y., Kukhtyn, M., Salata, V.,& Horiuk, V. (2020). Species composition and methicillin resistance of staphylococci taken on dairy farms. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(97), 13-19. https://doi.org/10.32718/nvlvet9703
6. Malimon, Z., Salata, V., Kochetova, G., Prokopenko, T., & Gusak, L. (2020). Analysis of radiouclide contamination of forestry products on the territory of Ukraine 2013–2019. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(97), 47-51. https://doi.org/10.32718/nvlvet9709
7. Khimich, М. S., Salata, V. Z., Piven, О. Т., Salata, R. V., Koreneva, Zn. B., & Naidich, О. V. (2020). Veterinary-sanitary evaluation of high-class boiled sausage “Likarska”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(98), 36–41. doi: 10.32718/nvlvet9806.
8. Vinokurova, T., Malimon, Z., Salata, V., Prokopenko, T., Kochetova, G., & Gusak, L. (2020). Factors affecting the minimum detected activity of the GAMMAVISION software report protocol. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 138-143. https://doi.org/10.32718/nvlvet9824
9. Dankevych, N.I., Salata, V.Z. (2020). Influence of protein-mineral feed additive from marine aquatic organisms on growth intensity and nonspecific resistance of broiler chickens under different microclimate conditions. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(98), 155-160. doi: 10.32718/nvlvet9923

Заявки на видачу охоронних документів, з них патентів на винаходи (автори, назва, № заявки, дата подачі, заявник) в Україні.
1.Отримано позитивне рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель u2020 04661 17188 від 05.10.2020р. Заявка подана 22.07.2020р. Спосіб виготовлення солодких плавлених сирів з додаванням кріопорошку «Малина». Автори: Гачак Ю.Р., Наговська В.О., Гутий Б.В., Яценко І.В., Бінкевич В.Я., Ваврисевич Я.С.
Отримано охоронних документів, з них патентів на винаходи, відкриття (автори, назва) в Україні.
Деклараційний патент на корисну модель № 144170 від 10.09.2020, Бюл.№17. МПК А23С 9/127(2006.01) А23С 9/133(2006.01). Спосіб виробництва кефіру «Горіховий» / Гачак Ю.Р., Наговська В.О., Гутий Б.В., Яценко І.В., Бінкевич В.Я., Ваврисевич Я.С. Номер заявки u 2020 01883, дата подачі заявки 17.03.2020 р., Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького, UA.

Публікації у у періодичних виданнях опубліковані за участю студентів.
1. Pan’kiv, A., & Simonov, M. (2020). The concentration of triiodothyronine and thyroxine in colostrum, milk and plasma of cows. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 22(98), 69-73. https://doi.org/10.32718/nvlvet9812
2. Khimich, М. S., Salata, V. Z., Piven, О. Т., Salata, R. V., Koreneva, Zn. B., & Naidich, О. V. (2020). Veterinary-sanitary evaluation of high-class boiled sausage “Likarska”. Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary sciences, 22(98), 36–41. doi: 10.32718/nvlvet9806.

2019 рік
Публікації у виданнях наукометричної бази Scopus

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи веб-адреса електронної версії

CiteScore

1

2

3

4

5

6

1

Kukhtyn, M

Salata, V

Pelenyo, R

Selskyi, V

Horiuk, Yu

Boltyk, N

Ulko, L

Dobrovolsky, V.

Investigation of zeranol in beef of ukrainian production and its reduction with various technological processing

Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences

13(1), https://doi.org/10.5219/

0,29

2

Kukhtyn, M

Salata, V

Pelenyo, R

Selskyi, V

Horiuk, Yu

Stadnyk, I

Monitoring of zeranol in beef of the Western Region of Ukraine and influence of temperature processing on its content

Environmental Research, Engineering and Management

Рекомендовано до друку

0,16

Публікації у виданнях наукометричної бази Web of Science

№ з/п

Автори

(підкреслити прізвища співавторів, які є штатними працівниками нашого університету)

Назва роботи

Назва видання, де опубліковано роботу

Том, номер (випуск), перша-остання сторінки роботи веб-адреса електронної версії

IF

1

2

3

4

5

6

1

Vishchur, V.Y

Gutyj, B.V.

Nischemenko,N.P.

Kushnir, I.M.

Salata, V.Z.

Tarasenko,L.O.

Khimych, M.S.

Kushnir, V.I.

Kalyn, B.M.

Magrelo, N.V.

Boiko, P.K.

Kolotnytskyy,V.A.

Velesyk, T.

Pundyak, T.O.

Gubash, O.P.

Effect of industry on the content of fatty acids in the tissues of the honey-bee head

Ukrainian Journal of Ecology

9(3), 174-179.

https://www.ujecology.com/inpress.html

0

2

Gutyi B.,

Ostapiuk A.,

 Kachmar N.,

Stadnytska O.,

 Sobolev O.,

Binkevych V.,

Petryshak R., Petryshak O.,  Kulyaba, A. Naumyuk, V. Nedashkivsky, N. Magrelo, N. Golodyuk, I. Nazaruk, N. Binkevych О.

The effect of cadmium loading on protein synthesis function and functional state of laying hens’ liver.

Ukrainian Journal of Ecology

(2019).9(3),222-226

https://www.ujecology.com/abstract/the-effect-of-cadmium-loading-on-protein-synthesis-function-and-functional-state-of-laying-hens-liver-44516.html

0

3

R. Sachuk

Ya.V. Kisera

Yu.G.Storchak

B.V. Gutyj

L.Ya. Bozhyk

N. Magrelo

G. Sus O. Dashkovskyy

V.I. Pryimych

U. Vus L. Kit

Structural and functional features of the vermiform appendix at the tissue and cellular levels in rabbits after the introduction of immunobiological drugs

Ukrainian Journal of Ecology

2, 9, p. 217–226

https://www.ujecology.com/abstract/structural-and-functional-features-of-the-vermiform-appendix-at-the-tissue-and-cellular-levels-in-rabbits-after-the-intr-43902.html

0

Публікації у фахових виданнях України категорії Б.
1. Hrudetska, D., Simonov, M., & Dashkovskyy, O. (2019). The concentration of insuline-like growth factor in colostrum, milk and plasma of cows. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(93), 121-124. https://doi.org/10.32718/nvlvet9321
2. Петрух І.М. Протеїновий обмін та ензимна активність у високопродуктивних молочних корів за метаболічних порушень / І.М. Петрух, М.Р. Сімонов, В.В. Влізло, В.І. Буцяк, М.Р. Козак // Науково-технічний бюлетень ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок і Інститут біології тварин. Вип.20, № 1. – Львів. – 2019. – С.14-21.
3. Prais, M., Peleno, R., & Simonov, M. (2019). The content of triacylglycerol and cholesterol in milk of different species. Scientific Messenger of LNU of Veterinary Medicine and Biotechnologies. Series: Veterinary Sciences, 21(94), 142-145. https://doi.org/10.32718/nvlvet9426
4. Salata, V., Kukhtyn, M., Pekriy, Yu., Horiuk, Yu., & Horiuk, V. (2018). Activity of washing-disinfecting means “San-active” for sanitary treatment of equipment of meat processing enterprises in laboratory and manufacturing conditions. Ukrainian Journal of Veterinary and Agricultural Sciences, 1(1), 10–16. doi: https://doi.org/10.32718/ujvas1-1.02.
5. Khimich, М. S., Piven, О. Т., Gorobey, О. М., Salata, V. Z., Freiuk, D. V., & Naidich, О. V. (2019). The analysis of the dynamics of detection animal’s invasive diseases during veterinary expertise. Scientific Messenger LNUVMB. Series: Veterinary sciences, 21(93), 149–154. doi: 10.32718/nvlvet9326.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru