EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 

В університеті зокрема та в цілому у державі продовжується дистанційне навчання. Дистанційна форма навчання відбувається на відстані від університету з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. В арсеналі викладачів ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів» є багато інтернет-ресурсів якими викладачі користуються під час викладання дисциплін. Зокрема ZOOM відеоконференції, програма Discord, GOOGLE Classroom, месенджери та електронна пошта.
Детальніше: Як відбувається процес дистанційного навчання?

На засіданні навчально методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» 16 грудня 2020 року розглянуто проєкти освітньо-професійних програм «Економіка довкілля і природних ресурсів» та «Економіка підприємства». На засіданні з участю  голови навчально-методичної ради факультету економіки та менеджменту Поперечний С.І., заступника декана факультету Березівського Я.П., студентів та голови фермерського господарства "Кільгана Івана Степановича" Кільган І.С.

Детальніше: На засіданні НМК спеціальності 051 «Економіка» схвалено оновлені освітньо-професійні програми...

14 грудня 2020 року кафедрі економіки підприємства, інновацій  та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів». Перед захистом роботи пройшли успішну перевірку на антиплагіат. Студенти випускники презентували свої дослідження.
Детальніше: На кафедрі економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича відбувся...

На засіданні НМК спеціальності 051 «Економіка» 6 жовтня 2020 року прийнято рішення оприлюднити розроблені проєкти освітніх програм «Економіка підприємства» та «Економіка довкілля і природних ресурсів». Зауваження і пропозиції щодо змісту проєктів цих програм будуть враховані для подальшого удосконалення програм і організації навчального процесу.

Детальніше: На засіданні НМК спеціальності 051 – Економіка розглянуто проєкти освітньо-професійних програм...

На засіданні навчально-методичної комісії спеціальності 051 – Економіка розглянуто оновлену ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів». Гарант програми, проф. Музика П. М. зазначив, що зміст програми удосконалено з урахуванням зауважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Збільшено частку вибіркових дисциплін, удосконалено структурно-логічну схему, чіткіше визначено зміст результатів навчання та компетентностей за результатами вивчення окремих дисциплін.

Після опублікування проєктів освітньо-професійних програм «Економіка довкілля і природних ресурсів» та «Економіка підприємства» гаранти цих програм проф. Музики П.М. і доц. Саламін О. С. зустрілися з генеральним директором Західно-Української регіональної агропромислової біржі Вуйциком І. М., директором Національної асоціації дорадчих служб України Паньківим І.Я., головою фермерського господарства "Кільгана Івана Степановича". Під час зустрічі обговорювались проблеми удосконалення змісту освітніх програм  з урахуванням вимог роботодавців до випускників університету за спеціальністю 051 «Економіка».
Детальніше: Відбулась низка зустрічей гарантів ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів» проф. Музики П.М....

  • ЛНУВМБ імені С. З. Ґжицького

    Львів

    вул. Пекарська, 50

  • Приймальна комісія
    (032) 239-26-13
  •