EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 vstupp

Відбулося обговорення індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів першого (бакалаврського) рівня за освітньою програмою «Економіка підприємства».

Було зазначено, на важливості формування індивідуального шляху реалізації особистісного та професійного потенціалу здобувачів вищої освіти, активної комунікації здобувачів із майбутніми роботодавцями.  Студенти активно вступали в дискусію, висловили свої пропозиції щодо освітніх компонент вільного вибору.

Оксана Саламін, доцентка

Детальніше: Формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів першого (бакалаврського) рівня за...

foto 1

В середу 22 грудня з ініціативи коаліції «Чиста Балтика» та фахівців і практиків господарювання з країн ЄС, України та Білорусі відбувся Міжнародний семінар «Зелене сільське господарство для сталого моря». Участь у семінарі взяли викладачі кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В.Поповича та студенти за спеціальністю «Економіка».

Детальніше: Викладачі та студенти університету взяли участь у міжнародному семінарі із питань розвитку...

Фото 1

Відбулась робоча зустріч представників кафедри  економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича з стейкхолдерами, на якій обговорювались освітні програми «Економіка довкілля і природних ресурсів» та «Економіка підприємства» для підготовки здобувачів відповідно другого (магістерського)  та першого (бакалаврського) рівнів вищої освіти. Представлялась, також, освітня програма «Бізнес-економіка», яка впроваджується для підготовки іноземних громадян. 

Детальніше: Обговорення стейкхолдерами освітніх програм за першим (бакалаврським) та другим (магістерським)...

У середу, 8 грудня, викладачі кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І. В. Поповича провели семінар на тему: «Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості вищої освіти».

Детальніше: Академічна доброчесність як інструмент забезпечення якості освіти

У вівторок, 23 листопада, відбулась зустріч здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 051 «Економіка» з президентом Львівської міської громадської організація “Екотерра” Наталією Чоловською.
Детальніше: Зустріч з стейкхолдерами

Протягом нового навчального року відбулась низка зустрічей із студентами-магістрами ОПП «Економіка довкілля і природніх ресурсів», роботодавцями, НПП, а також відбулось засідання НМК 051 «Економіка» за результатами процедури акредитації ОПП «Економіка довкілля і природніх ресурсів».
Детальніше: Удосконалення ОПП «Економіка довкілля і природніх ресурсів» (спеціальність 051 ЕКОНОМІКА) 2022 р....