EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 vstupp

14 грудня 2020 року кафедрі економіки підприємства, інновацій  та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича відбувся захист магістерських кваліфікаційних робіт спеціальності 051 «Економіка» ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів». Перед захистом роботи пройшли успішну перевірку на антиплагіат. Студенти випускники презентували свої дослідження.
Детальніше: На кафедрі економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича відбувся...

На засіданні НМК спеціальності 051 «Економіка» 6 жовтня 2020 року прийнято рішення оприлюднити розроблені проєкти освітніх програм «Економіка підприємства» та «Економіка довкілля і природних ресурсів». Зауваження і пропозиції щодо змісту проєктів цих програм будуть враховані для подальшого удосконалення програм і організації навчального процесу.

Детальніше: На засіданні НМК спеціальності 051 – Економіка розглянуто проєкти освітньо-професійних програм...

На засіданні навчально-методичної комісії спеціальності 051 – Економіка розглянуто оновлену ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів». Гарант програми, проф. Музика П. М. зазначив, що зміст програми удосконалено з урахуванням зауважень Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Збільшено частку вибіркових дисциплін, удосконалено структурно-логічну схему, чіткіше визначено зміст результатів навчання та компетентностей за результатами вивчення окремих дисциплін.

Після опублікування проєктів освітньо-професійних програм «Економіка довкілля і природних ресурсів» та «Економіка підприємства» гаранти цих програм проф. Музики П.М. і доц. Саламін О. С. зустрілися з генеральним директором Західно-Української регіональної агропромислової біржі Вуйциком І. М., директором Національної асоціації дорадчих служб України Паньківим І.Я., головою фермерського господарства "Кільгана Івана Степановича". Під час зустрічі обговорювались проблеми удосконалення змісту освітніх програм  з урахуванням вимог роботодавців до випускників університету за спеціальністю 051 «Економіка».
Детальніше: Відбулась низка зустрічей гарантів ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів» проф. Музики П.М....

У вівторок, 3 березня відбулося засідання навчально-методичної комісії спеціальності 051- Економіка. В засіданні взяли участь: голова НМК проф., д.е.н. Музика П.М., секретар НМК доц. к.е.н. Грабовський Р.С., члени НМК доц. д.е.н. Чемерис В.А., доц. к.е.н. Березівський Я.П., доц. к.е.н. Саламін О. С., доц.. кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича Дадак О.О., асистент Соломонко Д.О, завідувач кафедри маркетингу доц. Поперечний С.І., представник відділу якості, студентка ФЕМ Лещак Руслана Богданівна.
Детальніше: Засідання НМК «Економіка» щодо затвердження проєкту ОПП «Економіка підприємства» першого...

У понеділок, 10 лютого, відбулася зустріч працівників кафедри з випускниками та роботодавцями.
В заході взяли участь Ганна Кущак (заступник директора, Західно-українська регіональна агропромислова біржа), Іван Кільган (голова Фермерського господарства "Кільгана I.C.") Ярослав Кардаш (Фермерське господарство "Ярко", голова Асоціації фермерів та приватних землевласників у Львівській області), Микола Савка (заступник директора, Інститут сільського господарства Карпатського регіону НААН), Ігор Вуйцик (Львівська Аграрна палата), Павло Дигдало (директор з розвитку, Сільськогосподарський дорадчий центр "Фермерська країна"), а також випускники кафедри Кравець В.Ю., Лебедович Я.П., Кільган І.С.

Детальніше: Робота над проектом ОПП «Економіка довкілля і природніх ресурсів»