EN   UA

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ ПІДПРИЄМСТВА, ІННОВАЦІЙ ТА ДОРАДНИЦТВА В АПК  
імені професора І.В.Поповича

collage

 

Завідувач кафедри,

доктор економічних наук, професор Музика Павло Михайлович 

Контакти:
вул. Пекарська, 50, ауд 83-86

тел.:(032) 239-26-26,
E-mail: economyfem@gmail.com

 vstupp


22 березня на міжнародному рівні відзначається Всесвітній день води (World Water Day), який започатковано відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН із 1993 року. Цього року тематика відзначення свята – цінність води, яка використовується, зокрема для потреб домогосподарств і агропродовольчого підкомплексу та сприяє досягненню 6 Цілі Сталого розвитку ООН до 2030 року.

Детальніше: 22 березня відзначається Всесвітній день води

10 березня відбулося засідання студентського наукового гуртка кафедри економіки підприємства, інновацій та дорадництва в АПК імені І.В. Поповича. Участь у засіданні прийняли студенти університету, які навчаються за спеціальністю 051 "Економіка".
Детальніше: Засідання наукового гуртка кафедри

 

Screenshot 3
На черговому засіданні НМК спеціальності «Економіка», яке відбулось під головуванням голови НМП проф. Музики П.М. було обговорено а також затверджено низку важливих документів, які регулюють навчальний процес. Серед згаданих документів були зокрема каталоги вибіркових дисциплін для спеціальностей 051 «Економіка» рівня бакалавра і магістра, вимоги щодо написання магістерських робіт та щодо проходження практики, а також затверджено теми магістерських робіт тощо. На засіданні були присутні члени НМК, та працівники кафедри економіки підприємства інновацій та дорадництва в АПК ім. І.В. Поповича, а також представниця кафедри екології, яка презентувала методичні вказівки для виконання лекційних занять. Голова НМК активно залучає до роботи комісії стейкхолдерів. Зокрема НПП університету з різних факультетів, представника яких беруть участь у навчальному процесі на ОПП «Економіка довкіллі і природніх ресурсів» та ОПП «Економіка підприємства»

Детальніше: Засідання НМК спеціальності 051 «Економіка»

3 березня у світі відзначається Всесвітній день дикої природи, започаткування якого ініційовано на 68-ій сесії Генеральної Асамблеї ООН у 2013 році. 

Тема цьогорічного Всесвітнього дня дикої природи: «Ліси та засоби до існування: підтримка людей та збереження планети». 

04 03 21

Відзначення Всесвітнього дня дикої природи узгоджується із цілями щодо сталого розвитку ООН, зокрема стосовно збалансованого використання  природних ресурсів.

Детальніше: Всесвітній день дикої природи

В університеті зокрема та в цілому у державі продовжується дистанційне навчання. Дистанційна форма навчання відбувається на відстані від університету з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi. В арсеналі викладачів ОП «Економіка довкілля і природних ресурсів» є багато інтернет-ресурсів якими викладачі користуються під час викладання дисциплін. Зокрема ZOOM відеоконференції, програма Discord, GOOGLE Classroom, месенджери та електронна пошта.
Детальніше: Як відбувається процес дистанційного навчання?

На засіданні навчально методичної комісії спеціальності 051 «Економіка» 16 грудня 2020 року розглянуто проєкти освітньо-професійних програм «Економіка довкілля і природних ресурсів» та «Економіка підприємства». На засіданні з участю  голови навчально-методичної ради факультету економіки та менеджменту Поперечний С.І., заступника декана факультету Березівського Я.П., студентів та голови фермерського господарства "Кільгана Івана Степановича" Кільган І.С.

Детальніше: На засіданні НМК спеціальності 051 «Економіка» схвалено оновлені освітньо-професійні програми...