EN   UA

КАФЕДРА ФАРМАЦІЇ ТА БІОЛОГІЇ

Завідувач, доцент, кандидат біологічних наук Грицина Мирослава Романівна 

Контакти:
Телефон 239-26-15
E-mail: pharm-biology@lvet.edu.ua

 

У період з 15 по 17 березня 2021 року працюватиме експертна група з проведення акредитаційної експертизи у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького освітньої програми «Фармація, промислова фармація» (ID у ЄДЕБО 21060) за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

переглянути Програму роботи експертної групи

Детальніше: Акредитаційна експертиза освітньої програми «Фармація, промислова фармація»