EN   UA

logo2

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Цісарик Орися Йосипівна

 Контакти
м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-59 
е-mail: milk@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

 3 3

Кафедра технології молока і молочних продуктів
(створена у 1995 році)

Кафедра технології молока і молочних продуктів, яка розпочала діяльність з 1995 року, здійснює підготовку фахівців за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами відповідно до таких рівнів вищої освіти:

  • перший(бакалаврський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології»;
  • другий(магістерський) рівень за спеціальністю 181 «Харчові технології» зі спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки молока».

                                                                                                                                                                                                       

 

 

Першим завідувачем кафедри був доктор біологічних наук, професор Дроник Григорій Васильович 1, який також був призначений проректором з наукової роботи. Григорій Васильович керував кафедрою до 2008 року. З 2008 року по 2010 рік кафедру очолював доктор технічних наук, професор Білонога Юрій Львович 2. З 2010 року завідувачем кафедри є доктор сільськогосподарських наук, професор Цісарик Орися Йосипівна.

За час існування на кафедрі сформовано професорсько-викладацький склад висококваліфікованих фахівців, який з успіхом здійснює навчально-виховний процес. Це доктор сільськогосподарських наук, професор, член American Dairy Science Association (Американської молочної наукової асоціації) Цісарик О.Й., кандидат біологічних наук, професор університету Гачак Ю.Р., кандидати технічних наук, доценти Наговська В.О., Сливка Н.Б., Турчин І.М., Михайлицька О.Р., Білик О.Я., кандидат технічних наук, старший викладач Мусій Л.Я. кандидат сільськогосподарських наук, старший викладач Сливка І.М. та кандидат технічних наук, асистент Скульська І.В.

За роки існування кафедри видано понад 100 довідників, монографій, рекомендацій, підручників, посібників, у тому числі 20 з грифом МОН і МАПП України, опубліковано біля 650 наукових статей та отримано близько 50 патентів.

Співробітники кафедри працюють над затвердженою науковою тематикою «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального призначення». Всі викладачі беруть участь у впровадженні наукових розробок у виробництво, надають консультації з окремих питань технологічних процесів, виступають з доповідями на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, симпозіумах і з’їздах.

Для проведення наукових досліджень, зокрема у Західному регіоні, кафедра має філіали, серед яких найбільш відомими є провідні підприємства та інститути: МК «Галичина»; філія «Львівський молочний комбінат» ППКФ «Прометей»; фірма «Хр. Хансен Україна»; Інститут біології тварин НААНУ.

Кафедра технології молока і молочних продуктів підтримує міцні міжнародні зв’язки з Жешівським природничим університетом (м. Жешів, Польща), Рільничим університетом (м. Краків, Польща), Природничим університетом (м. Вроцлав, Польща). Налагоджено тісну співпрацю з базовими освітніми закладами України (НУХТ, м. Київ; ОНАХТ, м. Одеса; ТНТУ ім. Івана Пулюя; м. Тернопіль).

Співробітники кафедри беруть активну участь у житті університету. Завідувач кафедри Цісарик О.Й. є членом Вченої ради університету, доцент Сливка Н.Б. – заступник декана факультету ветеринарної гігієни, екології та права, доцент Михайлицька О.Р. – голова методичної комісії факультету харчових технологій та біотехнології, Білик О.Я. – заступник декана факультету харчових технологій та біотехнології з виховної роботи та керівник маркетингово-профорієнтаційної служби.

Викладачі кафедри – творчо талановиті; професор університету Гачак Ю.Р. – багаторічний учасник ансамблю народних інструментів «Намисто».

 

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru