EN   UA

logo2

 КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ

Завідувач кафедри, професор, доктор сільськогосподарських наук Цісарик Орися Йосипівна

 Контакти
м. Львів, вул. Пекарська, 50
тел. (032)239-26-59 
е-mail: milk@lvet.edu.ua 

 

joomla шаблоны
Качественное создание сайтов в Санкт-Петербурге.
dle-joomla.ru

IMG 0665 Copy

ЦІСАРИК ОРИСЯ ЙОСИПІВНА – завідувач кафедри, доктор сільськогосподарських наук, професор.
Освіта: вища, у 1981 році закінчила з відзнакою Львівський зооветеринарний інститут за спеціальністю ветеринарія та здобула кваліфікацію ветеринарний лікар. У грудні 1990 року в Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин захистила кандидатську дисертацію на тему «Азотові сполуки молока та молоковіддача у корів симентальської породи та їх помісей у передгір'ї Карпат» і здобула звання кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.13 – фізіологія людини і тварин (БЛ №025457). У жовтні 2002 року присвоєно вчене звання доцента кафедри технології молока і молочних продуктів (ДЦ №005794). У червні 2010 році в Інституті біології тварин НААН України захистила докторську дисертацію на тему «Обмін речовин та біохімічний склад молока у корів при згодовування насіння ріпаку» та здобула науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.04 біохімія (ДД №008883). У вересні 2012 року здобула вчене звання професора кафедри технології молока і молочних продуктів (12ПР №008029).
Кар’єра: професійну працю розпочала в Українському науково-дослідному інституті фізіології і біохімії сільськогосподарських тварин: у 1982 р. – старший лаборант, 1984 р. – ветеринарний лікар, 1987 р. – молодший науковий співробітник, 1991 р. – старший науковий співробітник лабораторії фізіології лактації. У 1995 році перейшла до Львівської академії ветеринарної медицини на посаду асистента кафедри технології молока і молочних продуктів, у 2000 р. переведена на посаду доцента. У 2007-2009 рр. навчалася у докторантурі, науковий консультант – доктор біологічних наук, академік Дроник Г.В. З 2010 р. завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів.
Коло наукових інтересів: створення молочних продуктів із функціональними властивостями. Зокрема, моделювання жирнокислотного складу молочних ліпідів за рахунок годівельних факторів з метою підвищення в ньому вмісту біологічно цінних жирних кислот – поліненасичених та транс-11 ізомерів, а саме цис-9, транс-11 С18:2 та транс-11 С18:1 та виготовлення вершкового масла підвищеної біологічної цінності. Виділення бактерій з природних еконіш, зокрема, традиційної карпатської бринзи, та відбір наділених пробіотичними властивостями і виготовлення із їх застосуванням кисломолочних продуктів. Пошук рослинних компонентів із цінними біологічними властивостями та поєднання їх з молочною основою для створення продуктів із функціональними і геродієтичними властивостями.
Основні наукові та навчально-методичні праці. Автор і співавтор 224 наукових публікацій, з них 7 включені до наукометричних баз Web of Science та Scopus та 82 навчально-методичних праць. Автор і співавтор монографії (Цісарик О.Й., Мусій Л.Я. Ліпіди молока: попередники, синтез, властивості. Монографія. Львів, 2022. 292 с.), двох словників-довідників, трьох навчальних посібників з міністерським грифом. Співавтор 8 деклараційних патентів, 4 ТУ.
Наукова робота: науковий керівник теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення»; науковий керівник госпдоговірної теми 270-07-21 «Розроблення заквашувального препарату для йогурту «Карпатський» із залученням штамів молочнокислих бактерій, виділених із традиційних карпатських продуктів» (МК «Галичина»), з 01 липня 2021 року по 31 жовтня 2021 року; науковий керівник теми, що фінансувалася за кошти держбюджету: 0116U208537 «Біотехнологія створення вітчизняних бактеріальних препаратів для молочної промисловості», з 01 серпня 2016 року по 30 липня 2018 року; науковий консультант теми за Грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 р. (№ Ф-70/122-2017) «Молекулярно-генетична ідентифікація молочнокислої мікрофлори національних молочних продуктів і біотехнологія створення бактеріальних препаратів», з 01.07.2017 року по 31.12.2017 року; у 2016 році науковий керівник госпдоговірної теми «Визначення чутливості мікробіальної тест системи BRT-Inhibitor Test до інгібіторів (на замовлення компанії Хр. Хансен, Україна)».
Підвищення кваліфікації: НУБІП ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 880282 Харчові технології та інженерія, 15.02.2013, термін 04.02-15.02. 2013 р.; ПрАТ «Галичина» Інновації у технології молочних продуктів, звіт про стажування, 30.10.2013, термін 01.03-30.06; 01.09-30.10.2013; НУБІП ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 911160 «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 31.05.2013 р., термін 20.05.2013-31.05.2013 р.; НУБІП ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації СС00493706/002994-17 «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі», 05.05.2017 р., термін 24.04-05.05.2017.; University of Rzeszow Erasmus+ Teaching Staff Mobility at the Faculty of Biotechnology, Certificate, 20.04.2018, 16.04-20.04.2018.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Основи фізіології та гігієни харчування;
Хімія і фізика молока і молочних продуктів;
Технологія молочних і молоковмісних продуктів;
Технологія молочних продуктів функціонального призначення;
Мікробіологічні процеси та їх продукти у молокопереробних виробництвах;
Технологічна експертиза.
Додаткові відомості:
З 2000 року член American Dairy Science Association
Член спеціалізованої вченої ради Д 35.368.01 з присудження наукового ступеня доктор наук за профілем 03.00.04 «Біохімія» в Інституті біології тварин НААН України.
Член редакційної колегії Наукового віснику ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. Серія: Харчові технології

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0607 Copy

ГАЧАК ЮРІЙ РОМАНОВИЧ – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, професор університету, кандидат біологічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1984 році з відзнакою закінчив Львівський зооветеринарний інститут, працював на виробництві.
З 1985 по 1988 роки навчався в аспірантурі при кафедрі фізіології сільськогосподарських тварин Львівського зооветеринарного інституту та захистив кандидатську дисертаційну роботу під керівництвом професора, Стояновського С. В.
Кар’єра: з 01.08.1988 р. працював молодшим науковим співробітником лабораторії біології клітини; з 01.02.1989 р. переведений асистентом кафедри мікробіології та ветсанекспертизи. З 01.07.1995 р. зарахований старшим викладачем кафедри технології переробки м’яса і молока, а з 14.09.1997 р. переведений на посаду доцента кафедри технології молока і молочних продуктів. З 1997 року по теперішній час доцент кафедри технології молока і молочних продуктів факультету харчових технологій та біотехнології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
У 2010 році Вченою радою університету присвоєно звання «професор університету».
Багаторічний заступник завідувача кафедри технології молока і молочних продуктів.
Коло наукових інтересів: розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення; виробництво молочних продуктів з використанням фітодобавок різних агрегатних станів (фітосиропів, спецій, кріопорошків); використання харчових добавок у технологіях інноваційних та вторинних молочних продуктів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 346 праць, з яких: наукові публікації, включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 12; наукові публікації, включені до переліку фахових видань МОН України – 62; інші наукові праці – 274; навчально-методичні парці – 82, з них 9 посібників з грифом МОН та МАПУ України та 2 колективні монографії; 32 деклараційні патенти.
Багаторічний автор-ведучий постійної рубрики «Молочні продукти – вдома» в журналі «Сільський господар». Автор 10 науково-просвітницьких статей у газетах та журналах.
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технологій інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення».
Підвищення кваліфікації: у 2016 році пройшов підвищення кваліфікації на кафедрі технології молока та сушіння харчових продуктів Одеської національної академії харчових технологій та ТОВ «Молочна компанія» «Галичина», а у 2018 році пройшов наукове стажування в умовах ТОВ «ЛЬВІВАГРОПРОДУКТ».
Перелік закріплених дисциплін:
Технологія молока і молоковмісних продуктів;
Контроль якості та безпека продукції;
Інноваційні технології молочних продуктів;
Інноваційні інгредієнти в технології молочних продуктів;
Управління якістю продукції молокопереробних виробництв.
Додаткові відомості:
Вільне володіння французькою та польською мовами.
З жовтня 2019 року є членом редакційної колегії Наукового вісника Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові науки.
Е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0637 CopyНАГОВСЬКА ВОЛОДИМИРА ОЛЕКСАНДРІВНА - доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат технічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1978 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу і отримала вищу освіту за спеціальністю «Інженер-механік» на механічному факультеті. 30 березня 1994 року у Фізико-механічному інституті НАН України ім. Г.В. Карпенка (м. Львів) захистила кандидатську дисертацію на тему «Зміна фазово-структурного стану дифузійних покриттів при термоциклюванні в атмосфері водню» за спеціальністю «Матеріалознавство і термічна обробка металів» (диплом КН №004829, протокол № 5 від 30 березня 1994 року). У червні 2001 року отримала атестат доцента кафедри технології молока та молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій (ДЦ №002355).
Кар’єра: В період з 1978 року по 1980 рік – інженер-конструктор спеціалізованого конструкторського бюро заводу «Автоливмаш» в м. Івано-Франківськ. З 1981 року по 1983 рік – аспірант Фізико-механічного інституту НАН України ім. Г.В. Карпенка в м. Львів; 1984-1994 рр. – інженер, науковий співробітник Фізико-механічного інституту НАН України ім. Г.В. Карпенка в м. Львів; 1994-2003 рр. – старший викладач, в.о. доцента кафедри технології молока та молочних продуктів ЛНАВМ ім. С.З. Ґжицького; з 2003 року по теперішній час – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: розробка технологій інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення, розробка технології продуктів з харчовими волокнами, використання рослинних олій в технології молочних продуктів, розроблення молочних продуктів діабетичного спрямування.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором більше 200 наукових праць, з них:
- наукові публікації, включені у науково метричні бази Web of Sciense та Scopus – 5;
- наукові публікації, включені до переліку фахових видань МОН – 54;
- навчальні посібники з грифом МОН або Вченої ради університету – 8;
- деклараційні патенти – 12;
- інші наукові праці – 118.
Наукова робота : виконавець теми 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення» в межах робочого часу.
Підвищення кваліфікації: у 2018 році з 28 листопада по 28 грудня проходила стажування у Львівському інституті економіки і туризму.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Технологічне обладнання харчових виробництва;
Проектування підприємств молочної галузі;
Промислове будівництво та санітарна техніка галузі;
Інноваційний інжиніринг галузі.
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0649 CopyСЛИВКА НАТАЛІЯ БОГДАНІВНА - доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат технічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1996 році з відзнакою закінчила Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія молока і молочних продуктів» та здобула кваліфікацію інженера-технолога. 27 квітня 2005 року в Національному університеті харчових технологій (м. Київ) захистила кандидатську дисертацію на тему «Вплив окремих мікроелементів на визрівання та якість твердих сичужних сирів з низькою температурою другого нагрівання» за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів (ДК № 030222 від 30 червня 2005 року). У жовтні 2012 року отримала атестат доцента кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (12ДЦ №032717).
Кар’єра: 1997-2000 рр. – аспірантка кафедри технології молока і молочних продуктів; 2000-2012 рр. – асистент кафедри технології молока і молочних продуктів; з 2012 року по теперішній час – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У 2010-2011 роках була заступником відповідального секретаря приймальної комісії. У червні 2012 року була призначена на посаду заступника декана факультету заочної освіти, який реорганізовано у факультет громадського розвитку та здоров’я. Голова навчально-методичної ради факультету громадського розвитку та здоров’я та член навчально-методичної ради університету.
Коло наукових інтересів: розроблення технологій інноваційних харчових продуктів оздоровчого призначення та їх нутриціологічна характеристика; розроблення технологій інноваційних молочних продуктів функціонального призначення; безвідхідні технології у молочній галузі.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 112 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 5; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 57; інші наукові праці – 21; навчально-методичні праці – 23; 5 деклараційні патенти та 1 ТУ.
Наукова робота : виконавець теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення»
Підвищення кваліфікації: у 2019 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Львівському інституті економіки та туризму (з 23 березня по 23 квітня 2019 р.).
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Основи виробництва продуктів оздоровчого призначення;
Нутриціологія;
Фармацевтичні аспекти нутриціології;
Продукти лікувально-профілактичного призначення;
Інноваційні технології молочної галузі
Додаткові відомості :
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0617 Copy

МИХАЙЛИЦЬКА ОЛЬГА РОМАНІВНА – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат технічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1997 році з відзнакою закінчила Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія молока і молочних продуктів» та здобула кваліфікацію інженера-технолога. У 1999 році з відзнакою закінчила Львівську державна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування і переробки молока» та здобула кваліфікацію магістра молочної галузі. 8 лютого 2006 року в Одеській національній академії харчових технологій (м. Одеса) захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології сирів голландської групи при застосуванні мікроелементів» за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів (ДК № 034367 від 11 травня 2006 року). У грудні 2014 року отримала атестат доцента кафедри технології молока і молочних продуктів (12ДЦ №040836).
Кар’єра: з 1999 року по 2009 рік – асистент кафедри технології молока і молочних продуктів; 2009-2012 рр. – старший викладач кафедри технології молока і молочних продуктів; з вересня 2012 року по теперішній час – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: розроблення технологій інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення; перероблення вторинних молочних ресурсів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором понад 250 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричну базу Scopus – 3; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 63; інші наукові праці – 93; навчально-методичні праці – 97; 8 деклараційні патенти.
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення».
Підвищення кваліфікації: у 2013 р. стажувалась на кафедрі харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Львівської комерційної академії; в 2013 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за темою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»; у 2015 р. стажувалась на «Львівському молочному комбінаті ППК «Прометей»; в 2017 р. підвищувала кваліфікацію у Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за темою: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі»; у 2018 р. стажувалась на кафедрі харчових технологій і ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму; в 2021 р. підвищувала кваліфікацію при ТОВ «Академія цифрового розвитку», за темою: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти».
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Технології харчових виробництв;
Загальні технології харчових виробництв;
Основи проектування у біотехнологічній галузі;
Методологія наукових досліджень;
Світові тенденції розвитку харчової індустрії.
Додаткові відомості:
Сертифікат з грудного вигодовування групи підтримки матерів.
Сертифікат інструктора із проведення навчання щодо приготування до пологів та підтримки грудного вигодовування.
Сертифікат секретаря-референта.
У 2005–2006 рр. була стипендіатом Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених і спеціалістів.
З вересня 2013 р. є головою навчально-методичної ради факультету харчових технологій та біотехнології.
З 2017 р. є головою навчально-методичної комісії спеціальності 181 Харчові технології.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0591 CopyБІЛИК ОКСАНА ЯРОСЛАВІВНА - доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат технічних наук, доцент.
Освіта : вища, у 2005 році з відзнакою закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» та здобула кваліфікацію спеціаліста з технології зберігання, консервування та переробки молока. У 2006 році з відзнакою закінчила Львівську національну академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» та здобула кваліфікацію магістра з технології зберігання, консервування та переробки молока. 14 квітня 2016 року в Одеській національній академії харчових технологій (м. Одеса) захистила кандидатську дисертацію на тему «Розробка технології альбумінового сиру «Урда» із молока різних видів тварин» за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів (ДК № 037539 від 01 липня 2016 року). У червні 2019 р. отримала атестат доцента кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (АД №002337).
Кар’єра: з 2005 року по 2006 рік – старший лаборант кафедри технології м᾿яса, м᾿ясних та олійно-жирових виробів; 2006-2008 рр. – старший лаборант кафедри технології молока і молочних продуктів; 2007-2010 рр. – аспірант кафедри технології молока і молочних продуктів; 2011-2017 рр. – асистент кафедри технології молока і молочних продуктів; з 2017 року по теперішній час – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. З 2014 року була призначена на посаду заступника декана факультету харчових технологій та біотехнології.
Коло наукових інтересів: розроблення технологій інноваційних молочних продуктів функціонального та лікувально-профілактичного призначення; виробництво молочних продуктів дієтичного призначення.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 96 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 6; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 45; інші наукові праці – 15; навчально-методичні праці – 10; 19 деклараційних патентів та 1 ТУ.
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення».
Підвищення кваліфікації: У 2018 році пройшла місячне стажування у Жешівському університеті Інституті біотехнології та у 2022 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів та природокористування України ННІ неперервної освіти і туризму.
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Технологічні розрахунки, облік та звітність у молочній галузі;
Дієтологія.
Додаткові відомості :
Сертифікат В2 з англійської мови.
З 2014 року є керівником центру профорієнтаційної роботи.
З жовтня 2019 р. є членом редакційної колегії Наукового віснику ЛНУ ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Серія: Харчові технології.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0655 Copy

МИХАЙЛИЦЬКА ОЛЬГА РОМАНІВНА – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат технічних наук, доцент.
Освіта: вища, у 1997 році з відзнакою закінчила Львівську академію ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія молока і молочних продуктів» та здобула кваліфікацію інженера-технолога. У 1999 році з відзнакою закінчила Львівську державна академія ветеринарної медицини імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування і переробки молока» та здобула кваліфікацію магістра молочної галузі. 8 лютого 2006 року в Одеській національній академії харчових технологій (м. Одеса) захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології сирів голландської групи при застосуванні мікроелементів» за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних та рибних продуктів (ДК № 034367 від 11 травня 2006 року). У грудні 2014 року отримала атестат доцента кафедри технології молока і молочних продуктів (12ДЦ №040836).
Кар’єра: з 1999 року по 2009 рік – асистент кафедри технології молока і молочних продуктів; 2009-2012 рр. – старший викладач кафедри технології молока і молочних продуктів; з вересня 2012 року по теперішній час – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: розроблення технологій інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення; перероблення вторинних молочних ресурсів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором понад 250 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричну базу Scopus – 3; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 63; інші наукові праці – 93; навчально-методичні праці – 97; 8 деклараційні патенти.
Наукова робота: виконавець теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення».
Підвищення кваліфікації: у 2013 р. стажувалась на кафедрі харчових технологій та готельно-ресторанного бізнесу Львівської комерційної академії; в 2013 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за темою «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»; у 2015 р. стажувалась на «Львівському молочному комбінаті ППК «Прометей»; в 2017 р. підвищувала кваліфікацію у Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти за темою: «Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі»; у 2018 р. стажувалась на кафедрі харчових технологій і ресторанної справи Львівського інституту економіки і туризму; в 2021 р. підвищувала кваліфікацію при ТОВ «Академія цифрового розвитку», за темою: «Цифрові інструменти Google для закладів вищої, фахової передвищої освіти».
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Технології харчових виробництв;
Загальні технології харчових виробництв;
Основи проектування у біотехнологічній галузі;
Методологія наукових досліджень;
Світові тенденції розвитку харчової індустрії.
Додаткові відомості:
Сертифікат з грудного вигодовування групи підтримки матерів.
Сертифікат інструктора із проведення навчання щодо приготування до пологів та підтримки грудного вигодовування.
Сертифікат секретаря-референта.
У 2005–2006 рр. була стипендіатом Голови Львівської обласної державної адміністрації для молодих вчених і спеціалістів.
З вересня 2013 р. є головою навчально-методичної ради факультету харчових технологій та біотехнології.
З 2017 р. є головою навчально-методичної комісії спеціальності 181 Харчові технології.
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0670 CopyСЛИВКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА - доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат сільськогосподарських наук, доцент.
Освіта: вища, у 2011 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Ветеринарна медицина» із кваліфікацією лікар ветеринарної медицини-ветсанексперт. 9 липня 2015 року в Білоцерківському національному аграрному університеті (м. Біла Церква) захистила кандидатську дисертацію на тему «Біотехнологія створення бактеріального препарату для виробництва бринзи»за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія (ДК № 031659 від 29 вересня 2015 року). У листопаді 2020 р. отримала атестат доцента кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького (АД №005835).
Кар’єра: 2011-2014 рр. – аспірантка кафедри технології молока і молочних продуктів; з лютого по вересень 2015 року –лаборант кафедри технології молока і молочних продуктів; з вересня 2015 по 2018 рік – асистент кафедри технології молока і молочних продуктів; 2018-2020 рр. – старший викладач кафедри технології молока і молочних продуктів; з листопада 2020 року по теперішній час – доцент кафедри технології молока і молочних продуктів Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. У грудні 2022 року була призначена на посаду відповідальної за аспірантуру та докторантуру Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.
Коло наукових інтересів: розроблення технологій бактеріальних препаратів на основі штамів молочнокислих бактерій, ізольованих із природних еконіш; пошук перспективних штамів молочнокислих бактерій із пробіотичними властивостями; виробництво молочних продуктів з використанням промислово перспективних штамів молочнокислих бактерій, виділених із традиційних карпатських продуктів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 72 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 6; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 39; інші наукові праці – 16; навчально-методичні праці – 7; 3 деклараційні патенти та 1 ТУ.
Наукова робота : виконавець теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення»; виконавець госпдоговірної теми 270-07-21 «Розроблення заквашувального препарату для йогурту «Карпатський» із залученням штамів молочнокислих бактерій, виділених із традиційних карпатських продуктів» (МК «Галичина»), з 01 липня 2021 року по 31 жовтня 2021 року; керівник та виконавець теми, що фінансувалася за кошти держбюджету: 0116U208537 «Біотехнологія створення вітчизняних бактеріальних препаратів для молочної промисловості», з 01 серпня 2016 року по 30 липня 2018 року; керівник та виконавець теми за Грантом Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених на 2017 р. (№ Ф-70/122-2017) «Молекулярно-генетична ідентифікація молочнокислої мікрофлори національних молочних продуктів і біотехнологія створення бактеріальних препаратів».
Підвищення кваліфікації: у 2017 р. пройшла курси підвищення кваліфікації у Національному університеті біоресурсів та природокористування України. В рамках нагороди імені Івана Виговського у 2018 році пройшла наукове стажування у Жешівському університеті (University of Rzeszow, Poland) у відділі біотехнології (червень-липень) та Рільничому університеті у Кракові (University of Agriculture in Krakow, Poland) у відділі переробки продуктів тваринного походження (вересень-жовтень).
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Науково-дослідна робота студентів;
Нутриціологія;
Технологічна експертиза.
Додаткові відомості :
Сертифікат В2 з польської мови.
З 2020 року по квітень 2022 р. була стипендіатом Кабінету Міністрів України для молодих учених.
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0674 Copy

СКУЛЬСЬКА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА – старший викладач кафедри технології молока і молочних продуктів, кандидат технічних наук.
Освіта : вища, у 2011 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Харчова технологія та інженерія» та здобула кваліфікацію бакалавра з технології зберігання, консервування та переробки молока. У 2012 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки молока» та здобула кваліфікацію магістра з технології зберігання, консервування та переробки молока. 1 грудня 2017 року в Одеській національній академії харчових технологій (м. Одеса) захистила кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології виготовлення бринзи» за спеціальністю 05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів (ДК № 046002 від 1 лютого 2018 року).
Кар’єра: з грудня 2012 року по грудень 2015 року – аспірант кафедри технології молока і молочних продуктів; з січня 2016 року по серпень 2017 року – лаборант кафедри технології молока і молочних продуктів; з вересня 2017 року – асистент кафедри технології молока і молочних продуктів; з 2021 року – старший викладач кафедри технології молока і молочних продуктів. У січні 2022 року призначена на посаду заступника відповідального секретаря Приймальної комісії Університету.
Коло наукових інтересів: розроблення технологій інноваційних молочних продуктів функціонального призначення та продуктів зі зниженим вмістом кухонної солі; виробництво молочних продуктів з використанням промислово перспективних штамів молочнокислих бактерій; використання харчових добавок у технології харчових продуктів; безвідхідні технології у молочній галузі; технологія біологічно активних добавок; основи нутриціології та харчування спортсменів.
Основні наукові та навчально-методичні праці: є автором та співавтором загалом 42 праць, з яких: наукові публікації включені у наукометричні бази Web of Science та Scopus – 1; наукові публікації включені до переліку фахових видань МОН України – 30; інші наукові праці – 9; навчально-методичні праці – 5; 1 деклараційний патент та 1 ТУ.
Наукова робота : виконавець теми в межах робочого часу 0121U110078 «Розроблення технології інноваційних молочних продуктів функціонального та геродієтичного призначення».
Підвищення кваліфікації: з 15 листопада по 17 грудня 2015 року стажувалася у Вроцлавському природничому університеті у якості стипендіата Програми імені Станіслава Тоупи; з 06 червня по 15 липня 2022 р. пройшла стажування у Тюрінгійській Агенції Європейських Програм (м. Ерфурт, Німеччина).
Перелік закріплених навчальних дисциплін:
Харчові добавки;
Основи нутриціології та харчування спортсменів;
Технологія біологічно активних добавок;
Устаткування біотехнологічних підприємств.
Додаткові відомості :
Знання іноземних мов: польська; німецька; англійська (рівень В2).
З 2016 року – секретар ЕК спеціальності 181 Харчові технології першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти.
З 2019 року є наставником (куратором) студентської групи здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 181 Харчові технології.
З 2020 року є оператором системи StrikePlagiarism.
Відповідальна за ведення електронного журналу студентів по кафедрі технології молока і молочних продуктів.
Е- mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


IMG 0686 CopyЧАЙКА НАДIЯ ВОЛОДИМИРIВНА – старший лаборант кафедри.
Освіта : вища, у 2008 році закінчила Львівський національний унiверситет ветеринарної медицини та бiотехнологiй імені С.З. Ґжицького і отримала вищу освіту за спеціальністю «Технологія зберігання, консервування та переробки молока» та здобула кваліфікацію спеціаліста з технології зберігання, консервування та переробки молока. У 2020 році з відзнакою закінчила Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Освiтні, педагогiчнi науки» та здобула професійну кваліфікацію «Магістр освітніх, педагогiчних наук, викладач вищого навчального закладу»
Кар’єра: з 2008 року по 2011 рік – лаборант кафедри екології та біології; з 2011 року по теперішній час – старший лаборант кафедри технології молока і молочних продуктів.
E-mail : Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Современный женский журнал.
Платные премиум shablony-dle.ru/
dle-joomla.ru