EN   UA

 

q.png

КАФЕДРА ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ІНСПЕКТУВАННЯ

 Завідувач кафедри,  доктор ветеринарних наук, професор Cімонов Маріан Романович 

 e- mail: vsi@lvet.edu.ua 

fecebookinstagram    telegramm

У своїй освітній діяльності ми намагаємося враховувати сучасні вимоги виробництва до якості знань та вмінь наших випускників. Для того, щоб сприяти формуванню принципів академічної доброчесності, впливати на покращення якості освітньої діяльності та якості викладання навчальних дисциплін, а студенти набували необхідних теоретичних знань та практичних навичок, 29 жовтня було сформовано експертну раду стейкхолдерів за спеціальністю 212 "Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза".

Детальніше: Створення ради стейкхолдерів – інструментарій впливу на забезпечення якості освітньої діяльності в...