EN   UA

Logo

 КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ ТА ПЕДАГОГІКИ

 

Завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, професор Смолінська Олеся Євгенівна


Телефон кафедри: (032) 239-26-46 
Адреса кафедри: 3-й поверх адміністративного корпусу, вул. Пекарська, 50 
E-mail: philosophy@lvet.edu.ua 

 

Умова академічної мобільності викладачів та студентів є однією із важливих у контексті підвищення якості вищої освіти, адже викладач, який не замикається в умовно «своїх» авдиторіях, та студент, який має змогу в прямому сенсі «здобувши освіту побачить більше світу», – це не пасивні «офіціанти» для подачі освітніх послуг, нудні ретранслятори чужих думок чи покірні слухачі, а суб’єкти, чий досвід збагачений щонайменше комунікаціями.

7 жовтня 2020 року в нашому університеті сталася непересічна подія: вперше відкрита лекція справді відкрилася одночасно і для наших магістрантів спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки», і для магістрантів спеціальностей 013 «Початкова освіта» й 014 «Середня освіта (Музичне мистецтво)» Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Лекцію з теми «Спілкування як основний комунікативний процес», яка відповідала змісту навчальних дисциплін «Комунікативні процеси у навчанні» (ЛНУВМБ імені С.З. Ґжицького) та «Теорія та методика професійної діяльності» і «Педагогіка партнерства у Новій українській школі» (ЖДУ імені І.Я. Франка) прочитала професор Олеся Смолінська (гарант освітньої програми спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки»).

 

Детальніше: Академічна мобільність студентів та викладачів: виклик, що обернувся успіхом (досвід проведення...